TRN U OKU DODIKU I ČOVIĆU: Da li će agenti BiH pokušati “oboriti” presudu “Kovačević”?

Presuda Vijeća Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu koju je donio po tužbi Slavena Kovačevića protiv Bosne i Hercegovine zapravo još nije konačna.

Kako je pojašnjeno u Uredu agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava, konvencijom je propisano da se protiv odluke Vijeća Evropskog suda može izjaviti zahtjev za podnošenje slučaja Velikom vijeću Evropskog suda čije su presude konačne.

“Velika je vjerovatnoća da će agent Vijeća ministara BiH uputiti takav zahtjev. Trenutno radimo prijevod”, kazali su za Faktor u Uredu zastupnika / agenta Vijeća ministara BiH.

Dodali su da su agenti ovlašteni za podnošenje takvog zahtjeva i to čine potpuno samostalno, odnosno ne treba im nikakva takva odluka Vijeća ministara BiH.

Naveli su i da bilo koji od tri agenta može podnijeti zahtjev za bilo koji predmet, bez obzira na stav ostalih.

alt

Ipak, ko će to biti i da li će zasigurno biti podnesen ovaj zahtjev, ne može se reći u ovom trenutku, prije svega jer je u toku konkursna procedura za imenovanje sva tri agenta, koliko ih ima Ured. Trenutno u Uredu imaju tri agenta, ali su oni vršioci dužnosti.

Govoreći o razlozima za podnošenje zahtjeva koji se tiče svojevrsnog “preispitivanja” presude u predmetu “Kovačević”, u Uredu su naveli da u ovom slučaju postoji izdvojeno mišljenje, “i to predsjednice Četvrtog odjela suda”.

“Izneseni su ozbiljni razlozi koji se tiču dopustivosti aplikacije, između ostalog da je aplikant trebao iskoristiti domaće pravne lijekove, obratiti se Ustavnom sudu BiH. To je bio prigovor i BiH koji Vijeće suda nije prihvatilo”, kazali su u Uredu agenta Vijeća ministara dodavši da Ustavni sud BiH dosad nije odlučivao o aktivnom biračkom pravu, što je pitanje predmeta “Kovačević”.

Napomenuli su da je rok za podnošenje zahtjeva tri mjeseca od objave presude, a odluku o zahtjevu da slučaj dođe pred Veliko vijeće donosi odbor od pet sudija Velikog vijeća. Ako odbiju zahtjev, presuda je konačna, a ako prihvati, onda odluku o predmetu donosi Veliko vijeće koja je konačna.

“Recimo, u predmetu ‘Sejdić-Finci’ prvu presudu je u startu donijelo Veliko vijeće i ona je bila konačna”, dodali su u Uredu agenta Vijeća ministara.

Vijeće Evropskog suda, koje je donijelo presudu u predmetu “Kovačević”, ima sedam sudija, a Veliko vijeće ih ima 17.

U presudi je utvrđeno da su prava apelanta Slavena Kovačevića prekršena, te da je diskriminisan, jer ne može glasati za kandidate za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), te za članove Predsjedništva BiH koji ne pripadaju konstitutivnim narodima i ne žive u određenom entitetu. Kovačević se žalio jer mu je ugroženo aktivno biračko pravo s obzirom na to da kao neko ko živi u entitetu Federacija BiH, može da glasa isključivo za Hrvata i Bošnjaka kada bira članove Predsjedništva BiH. Isto se odnosi i na izbor delegata u Dom naroda državnog parlamenta.

Povezano

Back to top button