VijestiBiH

PROMO/ Velika zainteresovanost za upis na Univerzitet FINRA Tuzla

Na Univerzitetu FINRA Tuzla u toku je upis na sva tri ciklusa studija. Od objavljivanja Konkursa za upis studenata u akademsku 2024/2025 svakodnevno se upisuje veliki broj studenata, a među njima su Ajla Aščić i Džejlana Hasanović.

Ajla Aščić završila je Hemijsku školu u Tuzli, smjer farmaceutski tehničar. Džejlana Hasanović završila je Medicinsku školu u Živinicama. Uprkos prvobitnoj orijentaciji ka prirodnim naukama Ajla i Džejlana su donijele odluku da studiraju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta FINRA Tuzla, studijski program Finansije i računovodstvo.

Velika zainteresovanost za upis na Univerzitet FINRA Tuzla

Ovo pokazuje da je FINRA prepoznata visokoškolska ustanova kod učenika koji su završili različita usmjerenja u srednjoj školi, i koji se u svojoj profesionalnoj orijentaciji pronalaze u zanimanjima koje nude naši studijski programi.

SVE INFORMACIJE O UNIVERZITETU I DETALJE UPISA POGLEDAJTE NA OVOM LINKU

Povezano

Back to top button