BiHVijesti

Pogledajte kako napreduju radovi na poddionici Vranduk – Ponirak (FOTO; VIDEO)

Poddionica Vranduk – Ponirak počinje u južnom dijelu naselja Nemila, lokacija Stara stanica, gdje sa mostovima Vranduk I i Vranduk II prelazi preko rijeke Bosne.

Trasa se nastavlja prema tunelu Vranduk i prolazi kroz regiju Vranduk te dalje nastavlja iznad naselja Koprivna s desne strane rijeke Bosne i završava u blizini naselja Ponirak.

„Trenutno se izvode radovi na dijelu trase na Sektoru IV na mostovima Vranduk I i II, vijaduktu Crnom Potoku i Koprivnoj I. Što se tiče ove lokacije, trenutno se nalazimo na dijelu trase na Sektoru IV i trenutno se izvode radovi na zaštiti kosina. Kada je u pitanju novonastala situacija u svijetu zbog pandemije koronavirusa, trenutno nemamo zaraženih radnika na terenu i radove odvijamo normalnom dinamikom”, kazao je Elmin Škulj, predstavnik konzorcija Azvirt L.L.C. i Hering d.d. Široki Brijeg.

Ukupna dužina poddionice iznosi 5,3 kilometara i trenutno se grade potporni zidovi, dva mosta, tri vijadukta i tunel.

Trasa na poddionici Vranduk – Ponirak je specifična po tome što se tlocrtno i visinski razdvajaju lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz veoma strme padine.

„Ono što je zanimljivo je da ovdje na gradnji Koridora 5C imamo prvi put jednu azerbejdžansku kompaniju ‘Azvirt’ pa se nadam da će to biti dobro iskustvo i za kompaniju ‘Azvirt’ i za JP ‘Autoceste FBiH’. Ono što je posebno značajno napomenuti jeste da se radovi izvode u vrandučkom kanjonu rijeke Bosne, gdje su izražene velike geomorfološke padine i gdje je vrlo teško raditi. Ono što je posebno značajno reći jeste da se radovi izvode u geološkim formacijama julskokrilnog fliša, gdje imamo stalnu izmjenu geoloških, geomorfoloških i geotehničkih karakteristika gdje se izvode radovi. Trenutno na gradilištu poddionice Vranduk – Ponirak radi oko 220 radnika”, izjavio je Ahmed Mušija, šef projekta ispred JP “Autoceste FBiH”.

Vrijednost Ugovora za poddionicu Vranduk – Ponirak je 65,4 miliona eura. Izvođač radova je konzorcij AZVRIT L.L.C iz Azerbejdžana i domaća firma “Hering” d.d. Široki Brijeg. Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij “DRI upravljanje investicij” d.o.o. iz Slovenije i DIVEL d.o.o. iz Sarajeva.

Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseca, saopćeno je iz JP “Autoceste FBiH”.

Slični članci

Close