BiHVijesti

Podaci su zabrinjavajući – Pogledajte koliko se država “obogatila” na građanima koji su se odrekli bh. državljanstva

Dražava Bosna i Hercegovina samo u 2019. godini zaradila je 3.025.204 KM po osnovu takse koja je naplaćena od građana BiH koji su se odrekli bh. državljanstva, piše “PRESS“.

Iznos ovih taksi u 2015. godini bio je 2.122.953,99 KM, u 2016. godini 2.558,760,54 KM, u 2017. godini 2.565.266,19 KM, a u 2018. godini 2.536.654,57 KM.

Ministarstvo civilnih poslova BiH evidentiralo je na kraju 2019. godine značajnije prihode na osnovu uplaćenih taksi po zahtjevu za prestanak državljanstva Bosne i Hercegovine u iznosu od 1.358.175 KM što je, u odnosu na planirane prihode po ovom osnovu, više za 158.175 KM.

Zakonom o administrativnim taksama definisan je iznos naknade od 800 KM koju je potrebno uplatiti prilikom podnošenja zahtjeva za odricanje od državljanstva BiH, dok je Odlukom o smanjenju administrativnih taksi za zahtjev za prestanak državljanstva BiH ta naknada smanjena za stanovnike zemalja bivše Jugoslavije na 200 KM.

U Glavnoj knjizi Ministarstva civilnih poslova BiH evidentiraju se samo prihodi po osnovu zahtjeva koji su podneseni u BiH, tj. na ovom kontu se ne evidentiraju uplate taksi po zahtjevima koji su podneseni u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH.

Na inicijativu Ministarstva civilnih poslova BiH, pribavljen je podatak od Ministarstva vanjskih poslova BiH o ostvarenim prihodima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u 2019. godini po osnovu naplate administrativnih taksi po osnovu prestanka državljanstva BiH odricanjem i on iznosi 1.667.029 KM.

Iz godine u godinu raste broj državljana Bosne i Hercegovine koji ne žele da imaju nikakve veze s državom u kojoj su rođeni. Glavni krivac za ovu je politička i ekonomska situacija u zemlji.

Sve veći broj Bosanaca i Hercegovaca iz godine u godinu napušta Bosnu i Hercegovine bježeći od sistema u kojem je važna samo podobnost. Državi koja ne vrednuje sposobne, mlade i obrazovane ljude, s legalnim fakultetskim diplomama, ti isti ljudi odgovaraju odricanjem od bh. državljanstva.

Zvanična politika ne mari naročito za tim. Za zvaničnu politiku važno je da državljanstva imaju podobni jer bez njega ne mogu biti postavljeni na važne pozicije. Doduše, ne mogu ni bez fakultetske diplome, ali opet bivaju jer ovo je Bosna i Hercegovina. Država u kojoj se vlada da bi se uzimalo.

Slični članci

Close