BiHVijesti

NA JEDVITE JADE: Predstavnički dom PFBiH usvojio inicijativu da se napad na novinare…

U Sarajevu je počela tematska sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, na kojoj će biti razmatrane inicijative za donošenje zakona koje je pripremilo Udruženje poslodavaca FBiH

Cilj je kako je najavljeno, rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta.

Udruženje je sredinom marta iniciralo Vladi i Parlamentu FBiH usvajanje zakona čiji su ciljevi rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta u FBiH i BiH.

Među inicijativama je pet zakona o izmjenama i dopunama zakona koje su Vladi i Parlamentu FBiH dostavljene sredinom 2018, a odnose se na zakone o zdravstvenom osiguranju, o fiskalnim sistemima, o cestovnom saobraćaju, privatizaciji preduzeća, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljvanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Predloženo je razmatranje tih akata po skraćenom postpuku.

Udruženje poslodavaca FBiH pripremilo je još 20 tekstova zakona među kojima su novi tekstovi zakona o finansijskom poslovanju, registraciji privrednih društava, stečaju, zaštiti na radu, štrajku, mirnom rješavanju sporova, posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, porezu na dohodak sa analizom, doprinosima sa analizom, računovodstvu i reviziji, federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi te o Ekonomsko-socijalnom vijeću (ESV) FBiH.

Također su pripremljene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakona o privrednim društvima, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o porezu na dobit, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o naftnim derivatima te Zakona o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom FBiH.

Nakon tematske sjednice, uslijedit će druga redovna sjednica u aktuelnom mandatu Predstavničkog doma.

Na početku tematske sjednice verificiran je mandat Ankici Kolar Jurčević (HDZ BiH), nakon što je njen stranački kolega Feliks Vidović podnio ostavku zbog prelaska na novu dužnost. 

Predstavnički dom odbio je inicijativu Senaida Begića da se napad na novinare izmjenama Krivičnog zakona tretira kao napad na službenu osobu.

Potom je zastupnik Damir Mašić tražio pojedinačno glasanje da se vidi ko je protiv toga. Nakon pojedinačnog glasanja inicijativa je dobila podršku.

Kod pojedinačnog glasanja SDA-ovi zastupnici bili su uglavnom suzdržani i protiv, osim dva zastupnika. I Zastupnici HDZ-a BiH bili su mahom suzdržani i protiv.

Zastupnici SDP-a, DF-a, Naše stranke, Nezavisnog bloka, PDA, A-SDA i Naroda i pravde bili su za. 

(NAP)

Slični članci

Close