BiHVijesti

DODIKA JE ZABRINULA DEKLARACIJA SDA: Evo šta je Banja Luka pisala Beogradu

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću “Informaciju o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i utjecaju na položaj i prava Republike Srpske” te “Informaciju u vezi s antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda BiH”.

Na sastanaku političkog vrha Republike Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksdandrom Vučićem, koji će biti održan u srijedu, kako je javio RTRS, razgovarat će se o dokumentima koje je Banja Luka poslala u Beograd, a kojim želi, kako je ranije rečeno, da skrene pažnju na dvostruke standarde međunarodne zajednice kada je riječ o Republici Srpskoj i Kosovu.

Ti dokumenti, kako se navodi, sadrže zaključke i informacije koje je u dva navrata usvojila Narodna skupština RS-a povodom neustavnih transformacija dejtonske strukture BiH i utjecaja na položaj i prava Republike Srpske.

Prvi dokument razmatran je na posebnoj sjednici Narodne skuptšine 11. i 12. novembra prošle godine, čiji je neposredni povod bila Deklaracija SDA, u kojoj je ta stranka, navodno, kao svoj primarni politički cilj istaknula donošenje novog Ustava i povratak statusa republike Bosni i Hercegovini, a vladajuća većina u RS-u zakazivanje posebne sjednice obrazložila je potrebom da RS donese zaključke kojima bi se zadržale postojeće nadležnosti, a neustavno prenijete vratile.

Informacija, koja je tada razmatrana na 55 strana, iz ugla vladajuće većine RS-a, sadrži podatke o prirodi dejtonske strukture BiH, neustavnim intervencijama na Ustav i obavezama institucija RS-a i u najvećoj mjeri osuđuje djelovanje OHR-a.

“Pomoću tzv. bonskih ovlašćenja, visoki predstavnik odlukama nameće na desetine zakona na nivou BiH, FBiH i Republike Srpske, i čak 105 amandmana na ustave Republike Srpske i FBiH. Uvodi i vansudsko kažnjavanje na stotine građana BiH, ukida odluku Ustavnog suda i zabranjuje postupke kojima se na bilo koji način osporava bilo koja njegova odluka”, navedeno je u toj informaciji, a u zaključcima su tada odbačeni svi akti koji nisu u skladu s Opštim okvirnim sporazumom za mir, a svaki udar na konstitutivne narode i entitete ocijenjen je kao udar na Dejtonski sporazum.

Tada je Narodna skupština Republike Srpske uputila i zahtjev potpisnicima i svjedocima Dejtonskog sporazuma, kao i svim predstavnicima međunarodne zajednice, da reaguju na donošenje akata koji pozivaju na razgradnju Dejtonskog sporazuma.

I na Sjednici republičkog parlamenta 17. februara, nakon što je Ustavni sud BiH osporio pravo RS na poljoprivredno zemljište, zaključeno je da su predstavnici RS-a u državnim institucijama obavezani da predlože Parlamentarnoj skupštini Zakon o prestanku mandata stranih sudija i da do donošenja tog zakona obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BiH.

“Narodna skupština Republike Srpske potvrđuje da su visoki predstavnici i Ustavni sud BiH kršili Dejtonski sporazum i Ustav BiH i na taj način izmijenili politički sistem suprotno Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH, a koji je ugovor međunarodnopravnog karaktera.”

Osim u Beograd, ovi dokumenti bit će poslani i u Zagreb, ali i na neke domaće adrese, navodi RTRS.

U nastavku teksta pročitajte Programsku dekleraciju SDA, usvojenu na posljednjem stranačkom kongresu, koja je izazvala burne reaakcije u RS-u.

“Naš primarni i dugoročni cilj je usvajanje ustava kojim bi Bosna i Hercegovina bila definisana kao demokratska, regionalizirana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina, sa tri nivoa vlasti državnim, regionalnim i lokalnim s gradom Sarajevom koji je politički, administrativni, kulturni i ekonomski centar Bosne i Hercegovine”, piše u Programskoj deklaraciji SDA.

SDA ističe da će podržati ustavne reforme koje su u interesu svih građana BiH i koje vode jačanju funkcionalne državne strukture i da sva buduća rješenja moraju zadovoljiti princip pune ravnopravnosti naroda i građana na svakom dijelu BiH.

“U prvoj fazi ustavnih reformi podržat ćemo amandmanske promjene postojećeg Ustava BiH, koje osiguravaju usklađivanje Ustava s Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, uspostavljanje Vrhovnog suda kao institucije koja će garantovati jednake standarde za sve građane, osiguravanje nadležnosti države u onim segmentima koji su uvjet za priključenje BiH NATO savezu i EU, efikasno funkcionisanje institucija BiH i eliminisanje blokada u njihovom odlučivanju”, navedeno je u deklaraciji.

Kako piše, SDA će se zalagati za dosljednu implementaciju presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH, posebno navodeći da će insistirati na tome da se do kraja implementiraju odluke Ustavnog suda BiH o ravnopravnosti naroda kako bi se uspostavila simetrična rješenja u oba bh. entiteta.

“Ovo se posebno odnosi na entitetske parlamente i predsjednike, odnosno potpredsjednike entiteta. Podržavamo ustavnu reformu entiteta FBiH, kojoj je cilj racionalizacija i efikasnije funkcionisanje vlasti. Nećemo prihvatiti bilo kakve nove podjele, etničke, teritorijalne ili institucionalne. Razmatranje administrativno-teritorijalne reorganizacije FBiH može biti razmatrano isključivo u okviru reorganizacije na prostoru cijele BiH”, piše u Deklaraciji.

SDA je otvorena za sve građane BiH

U Programskoj deklaraciji sedmog Kongresa SDA navedeno je da je SDA posvećena ostvarenju glavnog cilja, odnosno izgradnji suverene, cjelovite, demokratske i prosperitetne Bosne i Hercegovine, države ravnopravnih naroda i građana na cijeloj njenoj teritoriji.

U dokumentu se posebno ističe svjesnost SDA da je BiH multietnička država koja mora biti uređena po mjeri svih njenih građana i naroda, uvjerenje da se unutrašnji problemi i otvorena pitanja mogu i trebaju rješavati kroz dijalog i kompromis te spremnost da se istraje na EU i NATO putu naše zemlje.

Što se tiče političke pozicije, SDA je u Programskoj deklaraciji navela da “potvrđuje poziciju bh. narodne stranke političkog centra, otvorene za sve građane BiH koji prihvataju njene programske ciljeve”, i to:

– Očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i cjelovitosti države BiH, kao i nepovredivost njenih granica; punopravno uključivanje BiH u EU i NATO savez, kao i druge evropske i svjetske asocijacije i organizacije; regionalnu saradnju na principima poštivanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta, dobrosusjedskih odnosa i međusobnog uvažavanja, kao osnovu za stabilnost i ekonomski prosperitet cijelog regiona; razvoj demokratije u društvenom i političkom životu i funkcionisanje pravne države;

– Uvažavanje i poštivanje te zalaganje za unapređenje osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda čovjeka i građana u skladu s međunarodnim dokumentima kojima se definiše ova oblast; daljnji razvoj SDA kao snažne demokratske političke stranke koja će biti lider pozitivnih promjena u bh. društvu i državi; očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. te očuvanje vrijednosti antifažizma, što uključuje zakonsku zabranu negiranja holokausta i genocida; očuvanje istine o agresiji na BiH 1992.-1995., borbu protiv pokušaja izjednjačavanja strana i borbu protiv pokušaja uvođenja etničkog balansa u procesuiranju ratnih zločina;

– Ostvarivanje socijalne i nacionalne ravnopravnosti konstitutivnih naroda i građana na cijeloj teritoriji BiH; podršku kulturnim institucijama i nevladinim organizacijama koje rade na afirmaciji tradicije, kulture i identiteta Bošnjaka; afirmaciju bosanskog identiteta kao zajedničkog identiteta svih građana BiH, uz očuvanje etničke posebnosti; slobodnu aktivnosti vjerskih zajednica zasnovanih na autonomiji i vjerskim slobodama;

– Zaštitu prava i interesa Bošnjaka u drugim državama regiona; razvijanje saradnje i jačanje veza s bh. iseljeništvom; borbu protiv svih oblika diskriminacije i socijalne isključenosti; poštivanje rodne ravnopravnosti; unapređenje socijalnih prava; unapređenje prava iz radnih odnosa i uslova rada u realnom sektoru; dosljedno provođenje principa tržišne ekonomije čije će pozitivne rezultate uživati svi građani BiH; borbu protiv korupcije i svih oblika kriminaliteta;

– Ravnomjeran regionalni razvoj, podršku povratničkim zajednicama i razvoj ruralnih sredina; afirmaciju mladih i intenziviranje njihovog učešća u javnom i društvenom životu; odgoj i obrazovanje u skladu s tradicijom i savremenim potrebama tržišta i bh. društva.

Međunarodna zajednica ima slabiju ulogu, potrebna reintegracija

SDA navodi da će ustrajati na reintegraciji BiH, jer je Dejtonskim mirovnim sporazumom, uprkos tome što je zaustavljena agresija na BiH, država dobila uređenje i unutrašnju strukturu s brojnim mogućnostima opstrukcija i blokada.

“I danas retrogradne snage, u miru, pokušavaju ostvariti one ciljeve koje nisu mogli ostvariti u ratu. Kako slabi uloga međunarodne zajednice u BiH, te snage su sve glasnije u zahtjevima za dodatne teritorijalne i etničke podjele. Nikada nećemo dozvoliti bilo kakve podjele, nego ćemo ustrajati i snažno raditi na dokidanju postojećih. Radit ćemo na jačanju države BiH i suprotstavit ćemo se svakom pokušaju devastiranja državnih institucija. Znatno ćemo povećati budžete za održivi povratak i boriti se za prava povratnika, jer je to najbolji put za reintegraciju zemlje”, piše u Programskoj deklaraciji.

SDA je najavila i suprotstavljanje propagandi protiv bošnjačkog naroda navodeći da su već poznate propagandne metode i lažne optužbe o ekstremizmu i radikalizmu Bošnjaka, ali i borbu protiv relativizacije istine i izjednačavanja krivica kada je riječ o agresiji na BiH.

“Cilj je izjednačiti strane i na taj način ostvariti podjelu BiH. Nažalost, tome doprinose i aktivnosti pojedinih struktura bh. pravosuđa koje konstruira optužnice protiv branilaca BiH, a ne procesuira brojne inspiratore, organizatore i izvršioce masovnih i sistemskih izvršnih zločina od agresorskih vojski”, piše u deklaraciji te se dodaje kako će SDA insistirati na usvajanju zakona o zabrani negiranja genocida.

SDA u Programskoj deklaraciji izražava punu spremnost da se što prije ispune preporuke iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo BiH, ističući da će poseban fokus staviti na ispunjavanje zahtjeva koji se odnose na vladavinu zakona i nezavisnost pravosudnog sistema, saradnju s Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, uklanjanje etničkih i entitetskih blokada i mehanizma veta, supremaciju države nad ostalim nivoima vlasti i implementaciju presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Reformisati policiju, VSTV snosi odgovornost za isključivanje Bošnjaka

“Pozdravljamo odluku NATO saveza kojom je BiH pozvana da podnese Prvi godišnji nacionalni program (ANP) u okviru odobrenog Akciona plana za članstvo u NATO-u (MAP). Učinit ćemo sve da se važeći zakoni i donesene odluke u cijelosti poštuju. Odbacujemo pokušajekoji dolaze iz bh. entiteta RS da se zaustavi NATO put Bosne i Hercegovine”, navodi se u deklaraciji.

Programska deklaracija sedmog Kongresa SDA također tertira pitanja javne uprave, ekonomije, radničkih prava, državne imovine, nezavisnosti pravosuđa, sloboda, raseljenih osoba, boračke zaštite, socijalne zaštite, obrazovanja, Srebrenice, migranata, Mostara i tako dalje.

SDA će instirati na reformi policijskih snaga kako bi BiH imala uvezane, funkcionalne i efikasne policijske snage, ali i na suprotstavljanju pokušajima da se policija i tužilaštvo stave pod političku kontrolu i utjecaj, posebno u postupcima imenovanja i razrješenja.

“Suprotstavit ćemo se prisutnim tendencijama da se Bošnjaci isključe iz rukovodnih struktura pravosudnih institucija. Posebnu odgovornost za to snosi Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH čija je reforma neophodna”, piše u Deklaraciji.

Petnaesti član Deklaracije tretira pitanje bosanskohercegovačkog i etničkog identiteta i u njemu se navodi kako bh. identitet nije negiranje etničke pripadnosti Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih, već razvijanje osjećaja pripadnosti državi BiH.

(SB)

Slični članci

Close