Ispit

programiranje parcijale

Zadatak za drugu parcijalu:

#include
using namespace std;

int main()
{
int razmak, red;

cout << “Unesite broj : “; cin >> red;

for (int i = 1, k = 0; i <= red; ++i, k = 0)
{
for (razmak = 1; razmak<= red – i; ++razmak)
{
cout << ” “;
}

while (k != 2 * i – 1)
{
cout << “* “;
++k;
}
cout << endl;
}
return 0;
}

II. zadatak

#include
using namespace std;

int main()
{
int n, suma = 0;
cout << “Unesite broj do kojeg zelimo da se računa suma” << endl;

cin >> n;
for (int i =1; i <= n; i++)
{
suma += i;

}
cout << ” Suma je” << suma<<endl;
return 0;
}

zadatak 3

#include
using namespace std;

int main()
{
char racunskaop;
float broj1, broj2;

cout << “Izaberi računsku operaciju + ili – ili * ili /: ” << endl;

cin >> racunskaop;
cout << “Unesi dva broja” << endl;

cin >> broj1 >> broj2;
switch (racunskaop)
{
case ‘+’:
cout << broj1 + broj2;
case ‘-‘:
cout << broj1 – broj2;
case ‘*’:
cout << broj1 * broj2;
case ‘/’:
cout << broj1 / broj2;
defautl:
cout << “Greška, računski znak nije odgovarajući” << endl;
break;
}
return 0;

}

Close