Impressum

BOLJABOSNA.com

nezavisno-informativni portal

informisanje javnosti o dešavanjima u BiH i svijetu

IZDAVAČ:

MM media

GLAVNI UREDNIK:

Mehmedalija Bešić

e: besicbarca@gmail.com

DOPISNICI:

Amar Halilović (Helsingborg)

KONTAKT

e: boljabosna.1@gmail.com

t: +387 (0)63 536 083

Close